správy

KN95 Masky

V súčasnosti sa nosenie lekárskych masiek považuje za jeden z účinných prostriedkov na zabránenie šírenia COVID-19. Existuje však veľa druhov masiek.

COVID-19 môže účinne predchádzať celý rad masiek, napríklad KN95. Ak zdravotnícky pracovník a osoba, ktorá často vstupuje do vysokorizikovej oblasti, musia mať lekársku masku.

„N“ znamená tuhé častice. „95“ znamená minimálnu úroveň ochrany 95%. KN95 môže poskytnúť lepšiu ochranu v každodennom živote.

Respirátory bez dýchacích ventilov je možné chrániť v oboch smeroch. Vdýchnutie aj exspirácia sa musia filtrovať cez masku.

Existuje maska ​​na jednosmerný dýchací ventil. Používatelia sa môžu chrániť iba sami. Nie je schopný chrániť ľudí v okolí.

Preto sa odporúča, aby ľudia nosili masky bez dýchacích ventilov. V preplnených oblastiach sa masky nad úrovňou KN95 môžu používať jeden deň a masky N95 na jedno použitie nemôžu byť po odstránení znovu použité. Maximálna doba použitia jednorazových chirurgických masiek je 4 hodiny a mali by sa vymeniť ihneď po navlhčení.


Čas zverejnenia: jún 23-2020